Français (French) Nederlands (Dutch)    
Algemene voorwaarden

Verplichtingen

We verplichten ons per contract om u een recent, eigen materiaal, in een goede staat van werking, in plaats en in gepaste tijd ter beschikking te stellen.
Als IDEAL BALLONS zich in de onmogelijkheid bevindt om het zoals afgesproken materiaal te leveren, zal hij de Klant uiterlijk 48 uur vóór de voorzien datum van verhuur (behalve in geval van beschadigd materiaal dat de vorige dag teruggeven werd) verwittigen. In dit geval zal IDEAL BALLONS  het betaalde voorschot onmiddelijk teruggeven (geen enkel andere vergoeding zal van hem kunne geëistf  worden).
Het verhuren omvat het opblaasbare kasteel, zijn motor en een dekblad voor een stopcontact. Geen enkel andere toebehoren wordt door IDEAL BALLONS, behalve bijzondere vraag, geleverd.
Vanaf de handtekening van het contract, verbindt de huurder zich ertoe om ons het totale bedrag van het verhuren te regelen, zelfs in geval van afzegging of annulatie, behalve in geval van regen waar u dit contract zonder kosten kunt annuleren door ons MINSTENS 24 UUR  voor het begin van het contract te verwittigen.
In elk geval blijft IDEAL BALLONS de eigenaar van het materiaal en laatstgenoemde is niet voor beslag.
In geval het gehuurde materiaal onbeschikbaar is, zal de huurder op geen enkele financiële schadevergoeding aanspraak kunnen maken.
IDEAL BALLONS behoudt zich het recht voor om dit contract te annuleren in geval van OVERMACHT.

Dienstverlening

De duur van het verhuur van het kasteel is maximum 12u vanaf het reële uur van het begin van de manifestatie.

Toezicht

De huurder zal het kasteel in goede familievader beheren. Hij verbindt zich ertoe om permanent en aan zijn eigen kosten een beambte aan het toezicht te bestemmen. Deze zal ervoor zorgen de toegang van het kasteel tot een redelijk aantal (volgens grootte) kinderen te beperken. Hij zal ervoor zorgen dat alle gebruikers hun schoenen evenals brillen goed uitdoen. Hij zal verhinderen dat men er drank en voedsel brengt of verbruikt. Hij zal formeel verbieden om er te roken alsmede om er scherpe voorwerpen mee te brengen. Wanneer het kasteel niet meer onder rechtstreeks toezicht is, onder andere 's nachts, moet het kasteel worden laten leeggelopen en in een veilige plaats opgeslagen worden.

Installatie en wegnemen

Hij zal door onze zorgen tot stand komen maar de plaats waar het kasteel zal gestegen zijn zal vrij moeten zijn van elk vorwerp PROPER zijn. De ter beschikking gestelde oppervlakte moet van voldoende afmetingen (c. aan d. afmetingen van het gehuurde spel + gang van 1 m eromheen), een zo horizontaal mogelijk, vrij zijn van elk voorwerp, proper en volledig vrij van toegang voor een voertuig.
In ander geval, zal de huurder de hulp van twee personen voor de levering en het wegnemen voorzien, en het bij de bestelling vermelden. In elk geval, zal de huurder een persoon moeten voorzien om te helpen bij het laden.
Als de structuur door de huurder wordt geplaatst, zal die verplicht zijn deze op de samengevoegde kamerbrede tapijten te plaatsen (teneinde elke wrijving aan de bodem te vermijden) en die op de bodem door minstens 4 banden vast te binden. De blaasinrichting zal enkel aangesloten worden na het aanpassen van de buis van oppompen aan de opblaasbare structuur.
Het teruggebrachte materiaal zal door de huurder schoon en goed gevouwen zijn.

Slecht weer

Het is formeel verboden een leeglopen kasteel onder de regen te laten, het matras vult zich met water en wordt onvervoerbaar. Bovendien zou het naaiwerk kunnen loskomen. Moesten wij een kasteel terugkrijgen waarvan het matras water bevat, zou een boete van 40 € inc BTW gerekend worden. De oplossing: na het leeglopen het kasteel vouwen zodat hij „de hoge rug op zet“ en dat het water niet boven kan stagneren.
Ingeval van wind moet men het kasteel vastbinden met behulp van de rijggaten voorzien op zijn omtrek. Als de wind te veel blaast, is er gevaar dat het materiaal wegvliegt, men moet zonder te wachten het kasteel laten leeglopen om een scheur te vermijden.

Elektriciteit

De aansliuting van de elektrische stroom van 220 volts is ten laste van de huurder. Wij leveren gratis de zo vereiste elektrische verlengsnoeren.
De huurder neemt aan zijn last de elektrische aansluiting aan de normen van de openbare ontvangst geldend en de elektrische aansluiting van 220 volts, 16 ampères met de aarde, minder 50m.

Averij (zeldzaam)

In het geval dat een averij aan ons materiaal zou voorkomen (een defecte motor of een naaiwerk dat loskomt) en voor zover de pech niet te wijten is aan een foutief gebruik, zullen wij het bedrag van het verhuren van de reële uren herzien en van het uur waaraan wij werden verwittigd. In de mate van het mogelijke zullen wij alles doen om te repareren. Als wij niet direct worden verwittigd zal er geen reductie zijn.

Verantwoordelijkheid

Het gehuurde materiaal is onder de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het deponeren tot het effectief wegnemen.
De huurder is de enige verantwoordelijke in geval van lichamelijk ongeval of van beschadiging van het materiaal vanaf het moment waarop het materiaal hem wordt toevertrouwd. De ondertekenaar verplicht zich persoonlijk en moet bij zijn verzekeraar controleren dat zijn wettelijke aansprakelijkheid het bedekt.

Teruggave

Bij een te late teruggave van het materiaal dat zonder onze voorafgaande overeenkomst wordt gehuurd, zal de klant automatisch verschillende dagen verhuur betalen volgens het geval, aan de vastgestelde prijs die in ons verhoogd tarief van 100% wordt bepaald.

Schade

De schade die aan het gehuurde materiaal wordt vastgesteld, uitgezonderd de normale slijtage, is ten laste van de klant (zelfs als wij toezicht houden op het materiaal). In geval van verlies diefstal vernieling of ander, verbindt de huurder zich ertoe de herstellingskosten of de vervanging van het verloren, gesloten of vernietigde materiaal voor zijn rekening te nemen.

Verzekeringen

Onze verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid wordt beperkt tot de schade die door ons personeel of ons materiaal wordt veroorzaakt. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongevallen waarvan de vrijwillige of toevallige oorzaak noch op ons personeel, noch op ons materiaal rust.

TOEZICHTINSTRUCTIES

De opblaasbare structuren zijn  uitsluitend voor kinderen (2-14 jaar).
Een VOLWASSEN persoon (of meer, indien nodig) MOET de kinderen permanent IN HET OOG HOUDEN want het is verboden :
- in de structuur met schoenen, brillen of om het even welk ander scherp of gevaarlijk voorwerp (mes, aansteker, kauwgom, snoepje .....) te gaan.
- om te klimmen of op de muren van het kasteel te gaan zitten.
- om op elkaar te gaan liggen.
- om gesminkt te zijn.
- om in de structuren TE DRINKEN en TE ETEN.
Het aantal kinderen zal binnen het opblaasbare kasteel beperkt zijn : een kind per 1m² en grote met kleine kinderen samen vermijden.
Voor de glijbaan: 5 tot 7 kinderen mogen samen naar boven. Zij mogen niet recht staan, springen, lopen of boven de glijbaan zich vooroverbuigen. Zij moeten gaan zitten vervolgens naar beneden gaan door uit te glijden (zonder zich te werpen)
De kinderen moeten onmiddellijk weg van de structuren (met de hulp van de volwassenen indien nodig) als deze leegloopt of verslapt, en in geval van grote wind.
Het is verplicht de structuren te laten leeglopen in geval van regen of grote wind ze af te dekken.
Het is verboden vuur te doen en met een voorwerp in vuur vlakbij de structuren te naderen (barbecue, sigaret, rotje).


 
© - Ideal Ballons - 2007-2020